Selvi Lojistik

Lojistik Nedir?

Lojistik Nedir?

Lojistik, kaynakların mevcut noktalarından alınıp, depolanma ve nihai varış noktalarına ulaştırılmasıyla ilgili tüm süreci kapsar. Lojistik yönetimi, olası distribütörleri ve tedarikçileri belirlemeyi ve bunların etkinliğini ve erişilebilirliğini belirlemeyi içerir.

Lojistik kelimesi başlangıçta askeri personeller tarafından ekipman ve malzemeleri elde etme, depolama ve taşımasıyla ilgili kullanılan askeri bir terimdi. Günümüzde bu terim iş sektöründe, özellikle imalat sektöründeki şirketler tarafından, kaynakların tedarik zinciri boyunca nasıl ele alındığını ve hareket ettirildiğini belirtmek için kullanılır.

İşletmelerde ve İş Yönetiminde Lojistiği Anlamak

Basit bir ifadeyle, lojistik yönetiminin amacı; doğru zamanda, doğru miktarda kaynağı, doğru yerde ve doğru koşullarda alıcısına teslim etmektir.

Önemli Çıkarımlar

  • Lojistik, kaynakların nasıl elde edildiğini, depolandığını ve nihai varış noktalarına nasıl taşındığını yönetme sürecidir.
  • Bir işletmedeki zayıf lojistik, kârlılığını etkileyebilir.
  • Lojistik artık iş sektöründe, özellikle imalat sektörlerindeki şirketler tarafından, kaynakların tedarik zinciri boyunca nasıl ele alındığını ve taşındığını belirtmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, doğal gaz endüstrisinde lojistik, tedarik zinciri boyunca dönüştürülen petrolü işleyen boru hatlarının, kamyonların, depolama tesislerinin ve dağıtım merkezlerinin yönetilmesini içerir. Verimli bir tedarik zinciri ve etkili lojistik prosedürler; maliyetleri azaltmak, verimliliğin artmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Kötü lojistik, zamansız teslimatlara, müşteri ihtiyaçlarının karşılanamamasına ve nihayetinde işletmenin zarar görmesine neden olur.

İş lojistiği kavramı 1960’lardan bu yana dönüşüme uğradı. Tedarik zincirlerinin küresel genişlemesiyle birlikte şirketlere ihtiyaç duydukları malzeme ve kaynakları sağlamanın artan karmaşıklığı, tedarik zinciri lojistikçileri olarak bilinen uzmanlara ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır.

Modern çağda, teknoloji patlaması ve lojistik süreçlerin karmaşıklığı, lojistik yönetim yazılımlarını ve kaynakların tedarik zinciri boyunca hareketini hızlandıran uzmanlaşmış lojistik odaklı firmaları ortaya çıkardı. Amazon gibi büyük çevrimiçi perakendecilerin perakende ortamına hakim olmasının bir nedeni, tedarik zincirinin her halkası boyunca lojistiklerinin genel yenilikçiliği ve verimliliğidir.

İmalat şirketleri, lojistik yönetimini uzmanlara dış kaynak sağlamayı veya maliyet etkin ise lojistiği dahili olarak yönetmeyi seçebilir.

Özel Hususlar

Bir lojistikçinin sorumlu olduğu görevler işletmeye göre değişir. Birincil sorumluluklar, envanter için uygun nakliye ve yeterli depolamayı düzenleyerek envanteri denetlemeyi ve yönetmeyi içerir.

Nitelikli bir lojistikçi, lojistik sürecini planlar, envanter olarak adımları koordine eder ve kaynaklar tedarik zinciri boyunca hareket eder.

Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik alanında uzmanlaşmış eğitim, işletme eğitiminde genellikle temel veya seçmeli dersler ve hatta ayrı çalışma programlarıdır. Bu becerileri vurgulayan bir işletme derecesi – veya bazı durumlarda sistem analizi veya veritabanı yönetiminde teknik bir derecede bilgi sahibi olmak iyi bir kariyere başlamak için gereklidir.

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sohbet Başlat
Canlı Destek
7/24 Canlı Destek
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?